Jak postupovat, pokud chcete sjednat povinné ručení prostřednictvím naší kalkulačky?

Při prvním srovnání pojištění u povinného ručení pro vaše vozidlo zadejte do našeho formuláře následující informace o vaší osobě a informace o vozidle, které najdete ve velkém technickém průkaze.

 • vaše jméno, příjmení a titul
 • vaše rodné číslo, příp. IČ
 • adresu vašeho trvalého bydliště (kompletní, vč. PSČ)
 • korespondenční adresu, pokud je odlišná od adresy trv. bydliště
 • váš telefon a e-mail
 • rodinný stav
 • informaci o tom zda jste držitelem ZTP
 • informaci o tom zda jste lékař
 • model vašeho vozidla
 • SPZ vozidla
 • VIN vozidla
 • hmotnost vozidla
 • výkon motoru(kW)
 • objem motoru v ccm
 • druh paliva (benzín, nafta)
 • počet míst k sezení
 • datum uvedení vozidla do provozu
 • číslo velkého technického průkazu

Dál musíte potvrdit, že souhlasíte se zpracováním vašich osobních dat a údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a odeslat.

Obratem od nás obdržíte na vámi uvedenou e-mailovou adresu kopii pojistné smlouvy. Doporučujeme ji pečlivě přečíst a překontrolovat údaje v ní uvedené. Pokud je vše v pořádku, můžete si tuto pojistnou smlouvu vytisknout a zaplatit pojistné. Pokyny k platbě pojistného najdete přímo v pojistné smlouvě. Důležité je, abyste nám správnost pojistné smlouvy potvrdili. Následně vám zašleme poštou zelenou kartu a ostatní dokumenty k vaší pojistce.

Pokud pro své vozidlo již povinné ručení uzavřeno máte, ale v naší kalkulačce jste našli výhodnější variantu, můžete stávající pojistnou smlouvu vypovědět a uzavřít si u nás nové, výhodnější povinné ručení.

Výpověď u povinného ručení je jednoduchá. Stačí 6 týdnů před koncem povinného ručení poslat stávající pojišťovně oznámení: Já xy vypovídám ke dni... smlouvu č...............o pojištění odpovědnosti. Zároveň žádán o zaslání o průběhu pojištění na mojí adresu. Datum, podpis

SROVNÁNÍ RUČENÍ POVINNÉ